visit the DX

 

มีนาคม พ.ศ. 2562
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
     1
2

(?) 08.30-16.30
งานกีฬาสีประจำปี 2562
เจนรบ 1147

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

13.00-16.30
จัดสถานที่่สอบ นศพ.สอบ NLE3 (ไม่เอาจนท.โสตฯ)
เสาวรส 1540

24

(?) 08.30-16.30
ห้องอำนวยการกรรมการกลาง
เสาวรส 1540

25
26
27
28
29

(?) 11.00-16.30
บรรยาย เรื่องกัญชากับการรักษาทางการแพทย์
ปิยนาฐ 1129

30
31
      Back to Top