visit the DX

 

มีนาคม พ.ศ. 2565
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1
2
3
4
5
6
7
8
9

08.30-16.30
(ขอใช้อุปกรณ์โสตฯด้วย)-ภายใน-รับสัญญาณ Zoom ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22
วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ (น้องเจี๊ยบ) 1014/10071 มือถือ

10

08.30-16.30
(ขอใช้อุปหรณ์โสตฯด้วย) ภายใน-รับสัญญาณ Zoom ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22
วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ (น้องเจี๊ยบ) 1014/10071 มือถือ

11

08.30-16.30
(ใช้อุปกรณ์โสตฯด้วย) ภายใน-รับสัญญาณ Zoom ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22
วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ (น้องเจี๊ยบ) 1014/10071 มือถือ

12
13

(?) 08.30-16.30
(วันสำคัญ)
วันสถาปนา ม.อ.

14
15
16
17

(?) 08.30-16.30
รับรอง อ. เรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 4
ชิดขวัญ (หยก) 154003

18

(?) 08.30-16.30
รับรอง อ. เรียนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 4
ชิดขวัญ (หยก) 154003

19
20
21
22
23
24
25
26
27

(?) 09.00-18.00
**งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เจนรบ 1147

28
29
30
31
  Back to Top