visit the DX

 

เมษายน พ.ศ. 2562
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1

(?) 11.00-13.00
รับรองวิทยากร คณบดี
รัชฎาภรณ์ 1529

2
3
4
5
6

(?) 08.30-16.30
วันจักรี
(วันหยุด)วันจักรี

7
8

(?) 08.30-16.30
หยุดชดเชย วันจักรี
(วันหยุด)

9
10
11
12

(?) 08.30-16.30
ครม.ประกาศหยุดเพิ่มเติม
(วันหยุดพิเศษ)

13

(?) 08.30-16.30
วันสงกรานต์
(วันหยุด)

14

(?) 08.30-16.30
วันสงกรานต์
(วันหยุด)

15

(?) 08.30-16.30
วันสงกรานต์
(วันหยุด)

16

(?) 08.30-16.30
หยุดชดเชย วันสงกรานต์
(วันหยุด)

17
18
19

(?) 08.30-16.30
(เตรียม)ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำปี 2562
สุณิสา มูเก็ม (นา) 1545

20

(?) 08.30-16.30
(เตรียม)ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำปี 2562
สุณิสา มูเก็ม (นา) 1545

21

(?) 08.30-16.30
(เตรียม)ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำปี 2562
สุณิสา มูเก็ม (นา) 1545

22

08.30-16.30
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำปี 2562
สุณิสา มูเก็ม (นา) 1545

23
24

(?) 08.30-16.30
ประชุมวิชาการการาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อุไรวรรณ 1470

25

(?) 08.30-16.30
ประชุมวิชาการการาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อุไรวรรณ 1470

26

(?) 08.30-16.30
ประชุมวิชาการการาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
อุไรวรรณ 1470

27
28
29
30
    Back to Top