visit the DX

 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
     1
2

(?) 08.30-16.30
แจ้ง !! เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
น.การจัดประชุม

3

(?) 08.30-16.30
แจ้ง !! เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
น.การจัดประชุม

4

(?) 08.30-16.30
วันฉัตรมงคล
(วันหยุด)

5
6

(?) 08.30-16.30
วันวิสาขบูชา
(วันหยุด)

7
8
9
10
11

(?) 08.30-16.30
วันพืชมงคล
(วันหยุด)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      Back to Top