visit the DX

 

พฤษภาคม พ.ศ. 2565
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1

(?) 08.00-16.00
ปัจฉินิเทศนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
ปาจรีย์ 1545

2
3
4

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันฉัตรมงคล

5
6

(?) 13.30 - 15.00 น.
ภายใน - Zoom ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฝ่ายบริการพยาบาล (ส่งสัญญาณ)
จริยา 1281

7
8

08.30-16.30
รับรองอาจารย์งานซ้อมรับปริญญา+มอบใบประกอบฯ
นงค์รัตน์ รัตนะ 1545

9
10

08.30-16.30
รับรองอาจารย์งานซ้อมรับปริญญา+มอบใบประกอบฯ
นงค์รัตน์ รัตนะ 1545

11

08.30-16.30
รับรองอาจารย์งานซ้อมรับปริญญา+มอบใบประกอบฯ
นงค์รัตน์ รัตนะ 1545

12
13

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันพืชมงคล

14

(?) 08.30-16.30
วันหยุดต่อเนื่อง
หน่วยการจัดประชุม

15

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันวิสาขบูชา

16

(?) 08.30-16.30
(วันหยุดชดเชย)
วันวิสาขบูชา

17
18
19

13.00-16.30
ภายใน-Workshop อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
พญ. อรุณวรรณ ทองขาว 081 5987572

20

13.00-16.30
ภายใน- Workshop อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
พญ. อรุณวรรณ ทองขาว 081 5987572

21
22
23
24
25

(?) 08.30-16.30
ภายใน-แผนการดำเนินงานมาตการความพร้อมในการให้บริการ เขต 12
ซารีน่า วังขุนพรหม 1011-2

26
27
28
29
30

(?) 08.30-16.30
รับรองวิทยากร-อบรมการสร้างนวัตรรมครือข่าย
วันวิสาข์ มณีฉาย 1188

31
    Back to Top