visit the DX

 

พฤษภาคม พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
   1
2
3
4

(?) 08.30-16.30
วันฉัตรมงคล
(วันหยุด)

5

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

6

(?) 08.30-16.30
วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
(วันหยุด)

7
8
9
10

(?) 08.30-16.30
วันพืชมงคล
(วันหยุด)

11

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

12

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

13
14
15

13.00-16.30
บริการวิชาการ - โครงการชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านมให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่3
คุณณัฐธยาน์(หน่อย) 194730/ 1945

16
17
18
19
20
21
22

(?) 08.30-16.30
วันวิสาขบูชา
(วันหยุด)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Back to Top