visit the DX

 

มิถุนายน พ.ศ. 2566
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
    1
2
3

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันวิสาขบูชา วันเฉลิมฯ พระราชินี

4

(?) 08.30-16.30
วันหยุดต่อเนื่อง
วันหยุดต่อเนื่อง

5

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(?) 08.30-16.30
(เตรียม)ปฐมนิเทศและประชุมผปค นักศึกษา ปี1 ปีการศึกษา 2566
ปาจรีย์ 1545

18
19

08.30-16.30
กิจกรรมมัมพันธ์ นศพ.ปี 1
ศุภิสรา เกื้อหนุน 1545

20

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Hybrid
คุณศิ 1253

21

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Hybrid
คุณศิ 1253

22

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Hybrid
คุณศิ 1253

23

(?) 08.30-16.30
บริการวิชาการ - ประชุมวิชาการประจำปีสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Hybrid
คุณศิ 1253

24
25
26
27

08.30-16.30
จัดอบรม Palliative care for Nurse ฝ่ายบริการพยาบาล
อรพรรณ ไชยเพชร 081-7711270

28

13.00-16.30
จัดอบรม Palliative care for Nurse ฝ่ายบริการพยาบาล
อรพรรณ ไชยเพชร 081-7711270

29
30
 Back to Top