visit the DX

 

มิถุนายน พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
      1

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

2

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

3

(?) 08.30-16.30
วันเฉลิมฯ พระราชินี
(วันหยุด)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

(?) 08.30-16.30
บริการวิขาการ - ประชุมวิชาการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่น 14
คุณภาริณี /1377

13

(?) 08.30-16.30
บริการวิขาการ - ประชุมวิชาการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่น 14
คุณภาริณี /1377

14

(?) 08.30-16.30
บริการวิขาการ - ประชุมวิชาการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่น 14
คุณภาริณี /1377

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      Back to Top