visit the DX

 

กรกฎาคม พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(?) 08.30-16.30
วันอาสาฬหบูชา
(วันหยุด)

21

(?) 08.30-16.30
วันเข้าพรรษา
(วันหยุด)

22

(?) 08.30-16.30
วันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
(วันหยุด)

23
24
25
26
27

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

28

(?) 08.30-16.30
วันเฉลิมฯ ร.10
(วันหยุด)

29

(?) 08.30-16.30
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมฯ ร.10
(วันหยุด)

30

(?) 08.30-16.30
เตรียม - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 39
กอบกานต์

31

(?) 08.30-16.30
เตรียม - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 39
กอบกานต์

   Back to Top