visit the DX

 

สิงหาคม พ.ศ. 2566
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันอาสาฬหบูชา

2

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันเข้าพรรษา

3

(?) 08.30-16.30
**28กค-6สค.65
งานเกษตรภาคใต้ 2566

4

(?) 08.30-16.30
**28กค-6สค.65
งานเกษตรภาคใต้ 2566

5

(?) 08.30-16.30
**28กค-6สค.65
งานเกษตรภาคใต้ 2566

6

(?) 08.30-16.30
**28กค-6สค.65
งานเกษตรภาคใต้ 2566

7

08.30-16.30
Setระบบ - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

8

08.30-16.30
Setระบบ - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

9

(?) 08.30-16.30
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

10

(?) 08.30-16.30
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

11

(?) 08.30-16.30
งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

12

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันแม่แห่งชาติ

13

(?) 08.30-16.30
วันหยุดต่อเนื่อง
วันหยุดต่อเนื่อง

14

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันหยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

15

(?) 08.30-16.30
เคลียร์สถานที่ - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

16

(?) 08.30-16.30
เคลียร์สถานที่ - ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 38
หน่วยการจัดประชุม

17

08.30-16.30
ภายใน - อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน (วิทยากร 5 คน)
ดรุณี 1140

18

(?) 08.30-16.30
(วันสำคัญ)
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  Back to Top