visit the DX

 

ตุลาคม พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1
2

(?) 08.30-16.30
ประเพณีสารทเดือน10 (บุญหลัง -แรม15ค่ำ เดือน10)
(วันสำคัญ)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

13

(?) 08.30-16.30
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันหยุด)

14

(?) 08.30-16.30
วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
(วันหยุด)

15
16
17
18
19
20
21
22
23

(?) 08.30-16.30
วันปิยมหาราช
(วันหยุด)

24
25
26
27
28
29
30
31
  Back to Top