visit the DX

 

ธันวาคม พ.ศ. 2565
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
    1
2
3
4
5

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันพ่อแห่งชาติ

6
7
8
9
10

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันรัฐธรรมนูญ

11

(?) 08.30-16.30
วันหยุดต่อเนื่อง
หน่วยการจัดประชุม

12

(?) 08.30-16.30
(วันหยุดชดเชย)
วันรัฐธรรมนูญ

13
14
15

08.30-16.30
บริการวิชาการ-Hybrid-ประชุมวิชาการคลื่นเสียงความถี่สูง
คุณสุธิราภรณ์ 1205

16

08.30-12.30
บริการวิชาการ-Hybrid-ประชุมวิชาการ ENTคลื่นเสียงความถี่สูง
คุณสุธิราภรณ์ 1205

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันหยุดกรณีพิเศษ(ครม.)

31

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันสิ้นปีBack to Top