visit the DX

 

ธันวาคม พ.ศ. 2567
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1
2
3
4
5

(?) 08.30-16.30
วันพ่อแห่งชาติ
(วันหยุด)

6
7
8
9
10

(?) 08.30-16.30
วันรัฐธรรมนูญ
(วันหยุด)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

29

(?) 08.30-16.30
แจ้งเตือน!!
วันหยุดต่อเนื่อง

30

(?) 08.30-16.30
ครม.ประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่ม
(วันหยุดพิเศษ)

31

(?) 08.30-16.30
วันสิ้นปี 2567
(วันหยุด)

    Back to Top