แนะนำฝ่ายทันตกรรม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 09 August 2008 07:49

 

คำขวัญ
บริการประทับใจ        ห่วงใยสุขภาพฟัน

ทีมงานมุ่งมั่น             สร้างสรรค์พัฒนา

คำนิยาม

การมุ่งเน้นคุณภาพ      การมุ่งเน้นผู้รับบริการ

การทำงานเป็นทีม       จิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย

 

Last Updated on Monday, 23 September 2013 02:47