ฝ่ายทันตกรรม Print

 

หน่วยบริการทันตกรรมเพื่อประชาชน บริการเกี่ยวกับการรักษาฟัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 074-451322.

 


 

คำขวัญ

บริการประทับใจ        ห่วงใยสุขภาพฟัน

ทีมงานมุ่งมั่น             สร้างสรรค์พัฒนา


คำนิยาม

การมุ่งเน้นคุณภาพ      การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
การทำงานเป็นทีม       จิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย

 

...ให้บริการทางทันตแพทยศาสตร์ ที่ถูกต้องตามหลักการและคุณภาพ
ที่ประทับใจ
ภายใต้การทำงานเป็นทีมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

 

...ลูกค้า คือ บุคคลสำคัญของเรา

...ลูกค้า มิได้พึ่งพาอาศัยเรา เราเองที่พึ่งพาลูกค้า


ลูกค้า มิได้เข้ามาขัดจังหวะการทำงานของเรา
เพราะเขาคือเหตุผลที่เรามีงานทำ
ลูกค้า ไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณที่เราช่วยเขา
แต่เราเป็นหนี้บุญคุณเขาที่ให้โอกาสเรา
ลูกค้า ไม่ใช่คนที่เราจะไปทะเลาะด้วย หรือใช้โวหารเพื่อเอาชนะ
ไม่มีใครได้อะไรจากการเอาชนะลูกค้า
ลูกค้า คือผู้ที่มาบอกความต้องการของเขาและถือเป็นหน้าที่
ที่เราที่จะต้องให้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อเขาและต่อเราเอง