รวมภาพกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน้าแรก :: ถาม-ตอบ :: เข้าสู่ระบบ
รายการอัลบั้ม :: ภาพที่ส่งล่าสุด :: คำวิจารณ์ภาพล่าสุด :: ดูมากที่สุด :: ยอดนิยมที่สุด :: รายการโปรด :: ค้นหา

ถาม-ตอบ

ตารางเนื้อหา

ถาม-ตอบ ทั่วไป

Navigating the Site


 

ถาม-ตอบ ทั่วไป

คำถาม: How Do I login?
คำตอบ: Go to "Login", submit your username and password and check "Remember Me" so you will be logged in on the site if you should leave it.
IMPORTANT:Cookies must be enabled and the cookie from this site must not be deleted in order to use "Remember Me".
 
 
คำถาม: Why can I not login?
คำตอบ: Did you register and click the link that was sent to you via email?. The link will activate your account. For other login problems contact the site administrator.
 
 
คำถาม: What if I forgot my password?
คำตอบ: If this site has a "Forgot password" link then use it. Other than that contact the site administrator for a new password.
 
 
คำถาม: How do I save a picture to "My Favorites"?
คำตอบ: Click on a picture and click on the "picture info" link (Picture information); scroll down to the picture information set and click "Add to fav".
The administrator may have the "picture information" on by default.
IMPORTANT:Cookies must be enabled and the cookie from this site must not be deleted.
 
 
คำถาม: How do I rate a file?
คำตอบ: Click on a thumbnail and go to the bottom and choose a rating.
 
 
คำถาม: How do I post a comment for a picture?
คำตอบ: Click on a thumbnail and go to the bottom and post a comment.
 
 
คำถาม: How do I upload a file?
คำตอบ: Go to "Upload"and select the album that you want to upload to. Click "Browse," find the file to upload, and click "open." Add a title and description if you want. Click "Submit".

Alternatively, for those users using Windows XP, you can upload multiple files directly to your own private albums using the XP Publishing wizard.
For instructions on how, and to get the required registry file, click here.
 
 
คำถาม: What type and size of a file can I upload?
คำตอบ: The size and type (jpg, png, etc.) is up to the administrator.
 
 
คำถาม: What are cookies?
คำตอบ: Cookies are a plain text piece of data that is sent from a website and is put on to your computer.
Cookies usually allow a user to leave and return to the site without having to login again and other various chores.
 
 
คำถาม: Where can I get this program for my site?
คำตอบ: Coppermine is a free Multimedia Gallery, released under GNU GPL. It is full of features and has been ported to various platforms. Visit the Coppermine Home Page to find out more or download it.
 
 

Navigating the Site

คำถาม: What's "Album List"?
คำตอบ: This will show you the entire category you are currently in, with a link to each album. If you are not in a category, it will show you the entire gallery with a link to each category. Thumbnails may be a link to the category.
 
 
คำถาม: What's "My Gallery"?
คำตอบ: This feature lets users create their own galleries and add, delete or modify albums as well as upload to them.
 
 
คำถาม: What's "Last Uploads"?
คำตอบ: This feature shows the last uploads to the site.
 
 
คำถาม: What's "Last Comments"?
คำตอบ: This feature shows the last comments along with the files posted by users.
 
 
คำถาม: What's "Most Viewed"?
คำตอบ: This feature shows the most viewed files by all users (whether logged in or not).
 
 
คำถาม: What's "Top Rated"?
คำตอบ: This feature shows the top rated files rated by the users, showing the average rating (e.g: five users each gave a : the file would have an average rating of ;Five users rated the file from 1 to 5 (1,2,3,4,5) would result in an average .)
The ratings go from best (best) to worst (worst).
 
 
คำถาม: What's "My Favorites"?
คำตอบ: This feature will let a user store a favorite file in the cookie that was sent to your computer.