ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ข่าวประชาสัมพันธ์
STAFF FITNESS CENTER
       pr_3
สายด่วนชมพู
   - ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ในรูปแบบเป็นการปรึกษานิรนาม ผ่านทาง  
โทรศัพท์ "สายด่วนชมพู" ที่หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์ภายใน)
107841
ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 11.00-13.00 น.  เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
- บทความ: บุคลากรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตอนที่ 3
 
Fitness Center ชั้น B...
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสถานที่