งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่อยู่:
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7445-1092