หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์ พันธกิจบุคลากรลิงค์ที่น่าสนใจติดต่อสอบถาม


ภาวะเลือดออกง่าย

               สาเหตุที่มีภาวะเลือดออกง่ายจากการที่ไขกระดูกผลิตเกล็ดเลือดลดลง  ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายทุกแห่งเลือดออกได้ง่าย  โดยเฉพาะบริเวณใต้ผิวหนัง  ในช่องปาก  เหงือก  และเยื่อบุจมูก


ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

          v  หลีกเลี่ยงการใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงแข็ง  ควรใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่ม  และหลีกเลี่ยงการใช้ไม้จิ้มฟัน

          v  ถ้ามีเลือดซึมออกจากเยื่อบุในช่องปากและเหงือก  ไม่ควรใช้แปรงสีฟันในการทำความสะอาดช่องปาก  ควรทำ
       ความสะอาดด้วยสำลี  หรือใช้วิธีบ้วนปากด้วยน้ำเกลือแทน

          v  การใช้ของมีคม  ต้องมีความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษอย่าให้เกิดบาดแผล  โดยเฉพาะผู้ชายที่ต้องโกนหนวด 
       ควรใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า  เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น

          v  ถ้ามีแผลหรือสะเก็ด  ห้ามแกะแผลหรือดึงสะเก็ด  เพราะอาจจะทำให้เลือดออกได้

          v  จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย ระวังอุบัติเหตุ และการกระทบกระแทก

          v  รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย  หลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เคี้ยวยาก

          v  หากมีเลือดออกให้ใช้ผ้าสะอาด กดบริเวณที่มีเลือดออกจนกว่าเลือดจะหยุด  หรือกัดผ้าก๊อซหรือสำลี  กรณีมี
       เลือดออกในช่องปาก และควรปรึกษาแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์

          v  ถ้ามีอาการปวดศีรษะทันทีอย่างรุนแรง  หรือแขนขาอ่อนแรงควรรีบไปพบแพทย์  เนื่องจากอาจเป็นเพราะมีเลือด
              ออกในสมองได้


 

 

BACK            NEXT