ข้อสังเกตุ        
เป็นข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายแล้ว แพทย์สรุปเวชระเบียนและผ่านการให้รหัส ICD จาก CODER เรียบร้อยแล้ว
หอผู้ป่วยเป็นหอผู้ป่วยสุดท้ายที่ผู้ป่วยจำหน่าย
LOS. วันนอนเป็นค่าเฉลี่ย
โรคเป็นโรคหลักในการนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
   
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วย  RCU ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 15 4 19 22.89
2 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 13 3 16 21.88
3 J46 Status asthmaticus 2 7 9 9.33
4 J18 Pneumonia, organism unspecified 4 4 8 19.75
5 J69 Pneumonitis due to solids and liquids 3 3 6 35.50
6 A41 Other septicaemia 2 3 5 27.40
6 I63 Cerebral infarction 3 2 5 23.40
7 G47 Sleep disorders 2 2 4 24.75
7 I61 Intracerebral haemorrhage 2 2 4 14.25
7 J47 Bronchiectasis 0 4 4 75.50
7 J96 Respiratory failure, not elsewhere classified 2 2 4 22.50
  รวม 77 65 142  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเด็ก ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 61 27 88 2.51
2 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 36 31 67 6.57
3 A91 Dengue haemorrhagic fever 32 26 58 3.53
4 J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified 23 16 39 3.00
4 J46 Status asthmaticus 19 20 39 3.10
5 M32 Systemic lupus erythematosus 8 26 34 4.71
6 B34 Viral infection of unspecified site 18 14 32 2.50
7 A08 Viral and other specified intestinal infections 14 17 31 2.10
8 A90 Dengue fever [classical dengue] 15 11 26 3.19
9 J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 10 12 22 2.45
9 R56 Convulsions, not elsewhere classified 14 8 22 2.55
    รวม 708 519 1,227  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยเด็ก1 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C91 Lymphoid leukaemia 43 20 63 10.68
2 Q21 Congenital malformations of cardiac septa 27 28 55 15.91
3 J15 Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 28 19 47 9.81
4 M32 Systemic lupus erythematosus 8 25 33 12.58
5 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 16 16 32 3.31
6 Q25 Congenital malformations of great arteries 11 17 28 12.64
7 A91 Dengue haemorrhagic fever 16 11 27 3.52
7 J12 Viral pneumonia, not elsewhere classified 10 17 27 3.74
8 J18 Pneumonia, organism unspecified 9 8 17 8.41
8 J46 Status asthmaticus 9 8 17 2.94
  รวม 522 427 949  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยเด็ก2 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C91 Lymphoid leukaemia 123 62 185 11.82
2 M32 Systemic lupus erythematosus 22 63 85 7.36
3 Q21 Congenital malformations of cardiac septa 46 29 75 6.96
4 C71 Malignant neoplasm of brain 16 27 43 19.88
4 C74 Malignant neoplasm of adrenal gland 15 28 43 7.93
5 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 21 9 30 16.60
6 C92 Myeloid leukaemia 25 4 29 23.62
7 D76 Certain diseases involving lymphoreticular tissue and  10 17 27 13.37
  reticulohistiocytic system    
7 N04 Nephrotic syndrome 16 11 27 13.22
8 C64 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis 9 8 17 8.59
8 G40 Epilepsy 13 4 17 7.06
8 S06 Intracranial injury 6 11 17 1.94
    รวม 607 507 1,114  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C20 Malignant neoplasm of rectum 90 1 91 7.90
2 C15 Malignant neoplasm of oesophagus 68 0 68 26.59
3 C18 Malignant neoplasm of colon 52 0 52 7.46
4 K35 Acute appendicitis 40 0 40 3.43
5 N20 Calculus of kidney and ureter 38 0 38 6.00
6 I74 Arterial embolism and thrombosis 34 0 34 15.03
7 K60 Fissure and fistula of anal and rectal regions 26 0 26 2.88
8 I25 Chronic ischaemic heart disease 25 0 25 15.52
8 K40 Inguinal hernia 25 0 25 3.36
9 C67 Malignant neoplasm of bladder 24 0 24 8.63
9 I71 Aortic aneurysm and dissection 24 0 24 10.58
9 S02 Fracture of skull and facial bones 24 0 24 7.58
  รวม 1,130 2 1,132  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C20 Malignant neoplasm of rectum 53 2 55 7.40
2 I74 Arterial embolism and thrombosis 49 0 49 19.53
3 C15 Malignant neoplasm of oesophagus 46 0 46 24.43
4 K35 Acute appendicitis 41 0 41 3.68
4 N20 Calculus of kidney and ureter 41 0 41 7.17
5 C67 Malignant neoplasm of bladder 34 0 34 6.50
6 I25 Chronic ischaemic heart disease 31 1 32 16.22
7 C18 Malignant neoplasm of colon 31 0 31 7.29
8 I71 Aortic aneurysm and dissection 29 0 29 41.38
9 K40 Inguinal hernia 27 0 27 3.96
  รวม 1,073 3 1,076  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C50 Malignant neoplasm of breast 0 150 150 11.19
2 I05 Rheumatic mitral valve diseases 0 67 67 14.67
3 N20 Calculus of kidney and ureter 0 65 65 5.34
4 C20 Malignant neoplasm of rectum 0 53 53 9.09
4 K35 Acute appendicitis 0 53 53 4.04
5 I74 Arterial embolism and thrombosis 0 37 37 22.57
6 K22 Other diseases of oesophagus 0 36 36 6.22
7 K56 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 0 30 30 14.17
8 I71 Aortic aneurysm and dissection 0 29 29 13.59
9 K80 Cholelithiasis 0 28 28 6.46
    รวม 5 1,324 1,329  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 8 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C50 Malignant neoplasm of breast 0 106 106 6.80
2 K80 Cholelithiasis 15 30 45 4.96
3 C18 Malignant neoplasm of colon 22 21 43 8.44
3 C20 Malignant neoplasm of rectum 33 10 43 10.37
4 K40 Inguinal hernia 37 5 42 5.10
5 N40 Hyperplasia of prostate 37 0 37 6.30
6 K35 Acute appendicitis 17 17 34 3.65
7 N20 Calculus of kidney and ureter 14 19 33 4.85
8 I71 Aortic aneurysm and dissection 15 8 23 10.70
9 N18 Chronic renal failure 9 11 20 6.70
  รวม 487 484 971  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 S06 Intracranial injury 62 24 86 7.81
2 I60 Subarachnoid haemorrhage 24 37 61 19.36
3 C71 Malignant neoplasm of brain 14 23 37 25.81
4 Q28 Other congenital malformations of circulatory system 16 16 32 3.91
5 D32 Benign neoplasms of meninges 5 23 28 25.54
6 I61 Intracerebral haemorrhage 10 14 24 20.04
7 D35 Benign neoplasms of other and unspecified endocrine glands 8 12 20 15.05
8 D43 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central  7 8 15 14.27
  nervous system    
9 I62 Other nontraumatic intracranial haemorrhage 11 2 13 9.00
10 D33 Benign neoplasms of brain and other parts of central nervous system 2 10 12 21.00
10 I67 Other cerebrovascular diseases 5 7 12 10.33
    รวม 229 252 481  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 Q21 Congenital malformations of cardiac septa 26 32 58 9.22
2 S06 Intracranial injury 29 20 49 3.35
3 Q54 Hypospadias 31 0 31 9.71
4 Q43 Other congenital malformations of intestine 21 8 29 54.10
5 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 19 7 26 6.46
6 K56 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia 20 2 22 11.77
6 Q25 Congenital malformations of great arteries 11 11 22 12.18
7 Q42 Congenital absence, atresia and stenosis of large intestine 14 7 21 10.62
8 K40 Inguinal hernia 13 3 16 2.00
8 Q53 Undescended testicle 16 0 16 3.19
  รวม 437 250 687  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 97 0 97 7.91
2 I25 Chronic ischaemic heart disease 91 1 92 2.79
3 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 69 0 69 14.55
4 I20 Angina pectoris 66 0 66 3.88
5 I21 Acute myocardial infarction 65 0 65 7.55
6 I63 Cerebral infarction 41 0 41 8.07
7 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 36 0 36 22.97
8 A41 Other septicaemia 31 0 31 10.19
8 I50 Heart failure 31 0 31 7.16
9 I85 Oesophageal varices 29 0 29 7.55
  รวม 1,437 2 1,439  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2  ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 I21 Acute myocardial infarction 45 0 45 6.62
2 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 28 0 28 14.29
3 I20 Angina pectoris 18 0 18 4.06
4 I50 Heart failure 15 0 15 6.60
5 A41 Other septicaemia 14 0 14 17.79
5 B20 Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious 14 0 14 16.14
5 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 14 0 14 5.86
5 J44 Other chronic obstructive pulmonary disease 14 0 14 8.36
6 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 12 0 12 20.92
6 C92 Myeloid leukaemia 12 0 12 29.42
6 I25 Chronic ischaemic heart disease 12 0 12 22.75
  รวม 521 1 522  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 I21 Acute myocardial infarction 1 63 64 13.14
2 I05 Rheumatic mitral valve diseases 0 50 50 4.02
3 C92 Myeloid leukaemia 0 42 42 29.95
4 I50 Heart failure 0 40 40 8.48
5 I20 Angina pectoris 0 38 38 4.21
6 M32 Systemic lupus erythematosus 0 36 36 17.83
7 I25 Chronic ischaemic heart disease 0 35 35 6.66
8 A41 Other septicaemia 1 33 34 7.18
9 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 0 29 29 8.52
9 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 0 29 29 11.38
9 I44 Atrioventricular and left bundle-branch block 0 29 29 9.83
  รวม 11 1,208 1,219  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (ฉบ10) ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 58 25 83 6.93
2 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 37 20 57 8.04
3 C18 Malignant neoplasm of colon 22 11 33 5.00
4 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 22 10 32 5.94
5 C90 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms 9 12 21 10.43
6 C82 Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma 5 12 17 5.00
7 C92 Myeloid leukaemia 6 10 16 26.00
8 C91 Lymphoid leukaemia 7 7 14 32.29
8 I63 Cerebral infarction 11 3 14 13.71
9 C15 Malignant neoplasm of oesophagus 11 0 11 9.82
9 J18 Pneumonia, organism unspecified 7 4 11 14.36
    รวม 352 256 608  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 11 (Private 1) ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 H25 Senile cataract 171 194 365 1.60
2 C50 Malignant neoplasm of breast 0 79 79 3.19
3 N80 Endometriosis 0 61 61 2.69
4 D25 Leiomyoma of uterus 0 51 51 4.22
5 H35 Other retinal disorders 22 28 50 2.40
6 E04 Other nontoxic goitre 6 39 45 2.73
7 J35 Chronic diseases of tonsils and adenoids 20 16 36 2.19
8 H04 Disorders of lacrimal system 5 29 34 1.41
8 K80 Cholelithiasis 12 22 34 4.09
9 H33 Retinal detachments and breaks 17 14 31 3.81
  รวม 649 1,038 1,687  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยตา ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 H25 Senile cataract 304 391 695 2.32
2 H33 Retinal detachments and breaks 155 120 275 4.39
3 H40 Glaucoma 90 76 166 4.00
4 H35 Other retinal disorders 63 91 154 3.23
5 H50 Other strabismus 52 46 98 1.84
6 H16 Keratitis 63 31 94 17.98
7 S05 Injury of eye and orbit 76 7 83 6.42
8 H04 Disorders of lacrimal system 9 53 62 1.90
9 H43 Disorders of vitreous body 39 21 60 4.00
10 H26 Other cataract 30 19 49 2.80
    รวม 1,144 1,077 2,221  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยหูคอจมูก ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C11 Malignant neoplasm of nasopharynx 170 52 222 5.16
2 J95 Postprocedural respiratory disorders, not elsewhere classified 73 48 121 1.94
3 J39 Other diseases of upper respiratory tract 51 60 111 3.44
4 J38 Diseases of vocal cords and larynx, not elsewhere classified 65 39 104 3.11
5 E04 Other nontoxic goitre 11 85 96 3.78
6 J35 Chronic diseases of tonsils and adenoids 48 42 90 2.84
7 C32 Malignant neoplasm of larynx 73 6 79 8.56
8 D14 Benign neoplasm of middle ear and respiratory system 53 13 66 2.74
9 C73 Malignant neoplasm of thyroid gland 14 35 49 6.33
10 H66 Suppurative and unspecified otitis media 11 25 36 3.58
  รวม 1,127 736 1,863  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยกระดูกชาย ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 S82 Fracture of lower leg, including ankle 98 7 105 11.73
2 S72 Fracture of femur 67 8 75 17.19
3 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 73 1 74 5.61
4 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 54 0 54 3.48
5 M23 Internal derangement of knee 49 1 50 3.30
6 M84 Disorders of continuity of bone 41 2 43 6.65
7 S83 Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee 40 1 41 5.29
7 S92 Fracture of foot, except ankle 39 2 41 6.71
8 C15 Malignant neoplasm of oesophagus 38 0 38 7.34
9 S62 Fracture at wrist and hand level 36 1 37 4.00
  รวม 1,306 129 1,435  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยกระดูกหญิง  ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 S72 Fracture of femur 9 73 82 13.94
2 S82 Fracture of lower leg, including ankle 8 38 46 10.43
3 M84 Disorders of continuity of bone 10 26 36 5.00
4 M17 Gonarthrosis [arthrosis of knee] 2 32 34 9.35
4 M51 Other intervertebral disc disorders 8 26 34 11.71
5 Q66 Congenital deformities of feet 13 13 26 3.96
5 S42 Fracture of shoulder and upper arm 6 20 26 9.35
5 S52 Fracture of forearm 7 19 26 4.46
6 C50 Malignant neoplasm of breast 0 23 23 8.17
6 I05 Rheumatic mitral valve diseases 0 23 23 2.17
6 S83 Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee 10 13 23 4.48
  รวม 221 912 1,133  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยนรีเวช ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C56 Malignant neoplasm of ovary 0 456 456 4.64
2 C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 0 276 276 6.62
3 C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 0 100 100 6.74
4 D39 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organ 0 68 68 5.69
5 D25 Leiomyoma of uterus 0 65 65 8.12
6 N80 Endometriosis 0 52 52 6.56
7 D06 Carcinoma in situ of cervix uteri 0 42 42 4.52
8 D27 Benign neoplasms of ovary 0 32 32 7.16
9 C58 Malignant neoplasm of placenta 0 27 27 12.41
10 I05 Rheumatic mitral valve diseases 0 26 26 2.73
  รวม 4 1,758 1,762  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษนรีเวช ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C56 Malignant neoplasm of ovary 0 118 118 3.56
2 O34 Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs 0 89 89 4.72
3 O65 Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality 0 77 77 4.57
4 P80 Hypothermia of newborn 30 30 60 3.02
5 O75 Other complications of labour and delivery, not elsewhere classified 0 58 58 3.26
6 O64 Obstructed labour due to malposition and malpresentation of fetus 0 46 46 3.93
7 O68 Labour and delivery complicated by fetal stress [distress] 0 43 43 3.93
8 N80 Endometriosis 0 41 41 5.76
9 C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 0 40 40 6.05
10 C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 0 37 37 5.51
    รวม 321 1,628 1,949  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 S06 Intracranial injury 150 53 203 11.40
2 S02 Fracture of skull and facial bones 60 12 72 15.04
3 S36 Injury of intra-abdominal organs 33 6 39 15.38
4 S32 Fracture of lumbar spine and pelvis 13 8 21 20.05
5 S27 Injury of other and unspecified intrathoracic organs 13 7 20 17.70
6 S72 Fracture of femur 14 1 15 21.00
7 S22 Fracture of rib(s), sternum and thoracic spine 11 2 13 15.62
8 S12 Fracture of neck 5 2 7 41.71
8 S82 Fracture of lower leg, including ankle 6 1 7 30.43
9 K35 Acute appendicitis 0 6 6 8.00
9 S01 Open wound of head 3 3 6 7.67
9 S04 Injury of cranial nerves 4 2 6 12.33
9 S11 Open wound of neck 4 2 6 11.50
9 S21 Open wound of thorax 4 2 6 4.00
9 S30 Superficial injury of abdomen, lower back and pelvis 4 2 6 4.67
9 S31 Open wound of abdomen, lower back and pelvis 5 1 6 4.67
9 S39 Other and unspecified injuries of abdomen, lower back and pelvis 4 2 6 5.17
9 S42 Fracture of shoulder and upper arm 5 1 6 9.33
9 S52 Fracture of forearm 4 2 6 20.00
9 S62 Fracture at wrist and hand level 5 1 6 5.33
  รวม 433 168 601  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยจิตเวช ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 F31 Bipolar affective disorder 20 42 62 20.19
2 F20 Schizophrenia 29 26 55 16.42
3 F10 Mental and behavioural disorders due to use of alcohol 38 2 40 13.98
4 F25 Schizoaffective disorders 16 13 29 24.41
5 F32 Depressive episodes 5 18 23 12.48
6 F23 Acute and transient psychotic disorders 6 8 14 8.14
7 F05 Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substance 5 8 13 11.31
8 F06 Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to 7 2 9 21.00
  physical disease    
9 F60 Specific personality disorders 2 4 6 8.17
9 F84 Pervasive developmental disorders 5 1 6 14.17
  รวม 168 166 334  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 D25 Leiomyoma of uterus 0 71 71 6.80
2 C56 Malignant neoplasm of ovary 0 63 63 4.25
3 C53 Malignant neoplasm of cervix uteri 0 50 50 6.44
4 N80 Endometriosis 0 45 45 5.96
4 O34 Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs 0 45 45 5.07
5 H25 Senile cataract 12 26 38 2.53
6 C50 Malignant neoplasm of breast 0 28 28 6.93
7 O65 Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality 0 24 24 5.00
8 C54 Malignant neoplasm of corpus uteri 0 23 23 5.87
9 P59 Neonatal jaundice from other and unspecified causes 14 8 22 5.86
  รวม 294 1,032 1,326  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 7  ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 H25 Senile cataract 66 95 161 2.39
2 C50 Malignant neoplasm of breast 0 66 66 5.91
3 N40 Hyperplasia of prostate 31 0 31 6.71
4 C20 Malignant neoplasm of rectum 20 8 28 11.50
4 K35 Acute appendicitis 8 20 28 3.96
4 N20 Calculus of kidney and ureter 16 12 28 6.07
5 N18 Chronic renal failure 14 13 27 4.59
6 C18 Malignant neoplasm of colon 12 11 23 9.91
6 K40 Inguinal hernia 23 0 23 4.39
6 K80 Cholelithiasis 4 19 23 6.17
  รวม 567 556 1,123  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9   ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 63 10 73 8.38
2 C34 Malignant neoplasm of bronchus and lung 55 16 71 8.70
3 C83 Diffuse non-Hodgkin's lymphoma 25 28 53 6.75
3 I25 Chronic ischaemic heart disease 39 14 53 3.38
4 I20 Angina pectoris 45 5 50 2.76
5 C18 Malignant neoplasm of colon 16 10 26 4.31
5 I21 Acute myocardial infarction 22 4 26 4.15
6 C20 Malignant neoplasm of rectum 10 4 14 11.00
6 C50 Malignant neoplasm of breast 0 14 14 3.50
6 K80 Cholelithiasis 6 8 14 6.36
  รวม 562 348 910  
  อันดับโรคหลัก ของหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 12  ปีงบประมาณ 2550    
อันดับ code desc male female total LOS.
1 C18 Malignant neoplasm of colon 12 11 23 5.78
1 H25 Senile cataract 14 9 23 2.13
2 C50 Malignant neoplasm of breast 0 21 21 3.86
3 K80 Cholelithiasis 9 8 17 4.24
4 C22 Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts 12 4 16 5.13
5 I20 Angina pectoris 7 5 12 1.83
6 H35 Other retinal disorders 7 4 11 2.45
7 C20 Malignant neoplasm of rectum 4 5 9 5.78
7 I25 Chronic ischaemic heart disease 9 0 9 3.78
8 I63 Cerebral infarction 5 3 8 2.88
8 K40 Inguinal hernia 8 0 8 3.75
  รวม 228 232 460