ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency       ภาควิชา Elective Emergency                                    
  ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม   ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม  
  ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด   ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด  
  OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor       OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor      
ม.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 98 0 0 11 0 117 8 0 0 18 6 258 23 56 79 337   ก.พ. ศัลยกรรม ทั่วไป 77 0 0 33 0 103 4 0 1 11 4 233 20 50 70 303   มี.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 105 0 0 21 0 124 5 0 0 14 5 274 22 51 73 347   เม.ย. ศัลยกรรม ทั่วไป 80 0 0 18 0 126 5 0 0 18 2 249 18 53 71 320   พ.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 74 0 1 29 0 110 7 0 0 12 6 239 22 53 75 314   มิ.ย. ศัลยกรรม ทั่วไป 114 0 1 21 0 138 0 1 0 12 5 292 25 46 71 363   ก.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 76 0 1 30 0 143 3 0 0 4 5 262 19 49 68 330   ส.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 70 0 0 21 0 137 1 0 0 10 5 244 19 51 70 314   ก.ย. ศัลยกรรม ทั่วไป 99 0 0 12 0 170 3 0 0 10 8 302 20 40 60 362   ต.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 116 0 1 13 0 182 4 0 0 17 6 339 19 35 54 393   พ.ย. ศัลยกรรม ทั่วไป 86 0 2 12 0 138 4 0 1 13 0 256 17 42 59 315   ธ.ค. ศัลยกรรม ทั่วไป 80 0 2 15 0 105 5 0 0 21 2 230 36 52 88 318  
    CVT 31 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 13 24 37 70     CVT 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 40 9 18 27 67     CVT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 9 17 26 59     CVT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30 13 20 33 63     CVT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 5 18 23 50     CVT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 30 15 22 37 67     CVT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 15 22 37 65     CVT 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 7 12 19 39     CVT 37 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 41 9 22 31 72     CVT 34 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 41 15 17 32 73     CVT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 31 15 20 35 66     CVT 31 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 33 7 22 29 62  
    Vascular 77 0 0 13 0 9 11 0 0 0 0 110 14 27 41 151     Vascular 50 0 0 14 0 4 11 0 0 2 0 81 16 25 41 122     Vascular 34 0 0 12 0 18 0 0 0 3 0 67 10 27 37 104     Vascular 24 0 0 7 0 9 4 0 0 3 0 47 5 27 32 79     Vascular 28 0 0 7 0 6 9 0 0 3 0 53 11 36 47 100     Vascular 25 0 0 4 0 5 6 0 0 1 0 41 11 23 34 75     Vascular 38 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 43 12 22 34 77     Vascular 28 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 34 14 23 37 71     Vascular 33 0 2 8 0 3 9 0 0 4 0 59 11 32 43 102     Vascular 34 0 1 15 0 3 0 0 0 3 0 56 13 22 35 91     Vascular 37 0 0 9 0 2 0 0 0 3 1 52 10 15 25 77     Vascular 87 0 0 6 0 11 0 0 0 5 1 110 10 33 43 153  
    Urology 53 0 0 3 0 2 71 0 0 0 1 130 1 1 2 132     Urology 63 0 0 6 0 0 85 0 0 0 0 154 1 1 2 156     Urology 74 0 0 14 0 3 78 0 0 0 0 169 0 0 0 169     Urology 48 0 0 3 0 2 64 0 0 0 0 117 1 0 1 118     Urology 38 0 0 7 0 0 56 0 0 0 0 101 2 1 3 104     Urology 54 0 0 9 0 1 62 0 0 0 0 126 1 0 1 127     Urology 64 0 0 3 0 3 84 0 0 0 0 154 2 1 3 157     Urology 69 0 0 8 0 2 59 0 0 0 0 138 5 5 10 148     Urology 84 0 0 5 0 1 106 0 0 0 0 196 2 1 3 199     Urology 72 0 0 6 0 1 70 0 0 0 0 149 3 1 4 153     Urology 70 0 0 2 0 1 79 0 0 0 0 152 1 1 2 154     Urology 75 0 0 8 0 0 102 0 0 0 1 186 6 2 8 194  
    Neuro 24 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 31 8 26 34 65     Neuro 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 8 18 26 46     Neuro 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 20 9 28 37 57     Neuro 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 21 9 27 36 57     Neuro 19 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 22 11 24 35 57     Neuro 24 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 29 14 25 39 68     Neuro 20 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 27 15 23 38 65     Neuro 17 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 20 14 30 44 64     Neuro 68 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 71 15 26 41 112     Neuro 21 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 25 12 23 35 60     Neuro 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 8 23 31 56     Neuro 16 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 23 5 17 22 45  
    Plastic 46 0 0 4 0 34 0 0 2 0 0 86 9 10 19 105     Plastic 28 0 0 5 0 36 0 0 4 0 0 73 2 14 16 89     Plastic 36 0 0 7 0 37 0 0 10 0 0 90 3 4 7 97     Plastic 30 0 0 2 0 50 0 1 16 0 0 99 3 9 12 111     Plastic 39 0 0 2 0 31 0 0 9 0 0 81 1 8 9 90     Plastic 30 0 0 4 0 37 0 0 5 0 0 76 5 11 16 92     Plastic 34 0 0 2 0 25 0 0 2 0 0 63 2 10 12 75     Plastic 37 0 0 2 0 20 0 0 9 0 0 68 1 6 7 75     Plastic 37 0 0 3 0 28 0 0 14 0 0 82 4 8 12 94     Plastic 38 0 0 6 0 38 0 0 8 0 0 90 3 10 13 103     Plastic 43 0 0 3 0 34 0 0 19 0 0 99 5 5 10 109     Plastic 27 0 0 10 0 25 3 0 12 0 0 77 2 7 9 86  
    ศัลย์ฯเด็ก 23 0 0 12 0 5 11 0 0 0 0 51 11 18 29 80     ศัลย์ฯเด็ก 25 0 0 5 0 3 4 0 0 1 0 38 8 22 30 68     ศัลย์ฯเด็ก 17 0 0 19 0 8 7 0 0 0 0 51 7 21 28 79     ศัลย์ฯเด็ก 24 0 0 27 0 20 11 0 0 0 0 82 6 8 14 96     ศัลย์ฯเด็ก 39 0 1 15 0 4 9 0 0 2 0 70 7 17 24 94     ศัลย์ฯเด็ก 22 0 0 19 0 3 9 0 0 0 0 53 9 14 23 76     ศัลย์ฯเด็ก 28 0 0 1 0 3 3 0 0 2 0 37 7 15 22 59     ศัลย์ฯเด็ก 17 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 31 6 15 21 52     ศัลย์ฯเด็ก 25 0 0 6 0 3 1 0 0 0 0 35 17 16 33 68     ศัลย์ฯเด็ก 32 0 0 7 0 12 10 0 0 1 0 62 6 10 16 78     ศัลย์ฯเด็ก 29 0 0 4 0 5 4 0 0 0 0 42 5 5 10 52     ศัลย์ฯเด็ก 23 0 0 9 0 10 0 0 0 0 1 43 15 17 32 75  
    Trauma 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 11 10 21 30     Trauma 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 9 13 22 35     Trauma 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 5 13 16     Trauma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 22 30 34     Trauma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 27 36 40     Trauma 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 13 14 25     Trauma 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 13 16 24     Trauma 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 20 24     Trauma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 20 28 34     Trauma 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 17 35 46     Trauma 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 8 12 20 25     Trauma 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 5 12 17 27  
    ESWL 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 141     ESWL 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 130     ESWL 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 139     ESWL 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 122     ESWL 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 129     ESWL 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 0 133     ESWL 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 64     ESWL 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 129     ESWL 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 145     ESWL 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 149     ESWL 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 141     ESWL 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 0 0 0 104  
    Stereotactic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2     Stereotactic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2     Stereotactic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Stereotactic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Stereotactic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Stereotactic 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2     Stereotactic 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  ศัลยกรรม   499 0 0 51 0 173 101 0 2 18 7 851 90 172 262 1113   ศัลยกรรม   438 0 0 68 0 148 104 0 5 16 5 784 73 161 234 1018   ศัลยกรรม   457 0 0 75 0 192 90 0 10 17 6 847 68 153 221 1068   ศัลยกรรม   379 0 0 58 0 209 84 1 16 22 3 772 63 166 229 1001   ศัลยกรรม   395 0 2 62 0 152 81 0 9 18 7 726 68 184 252 978   ศัลยกรรม   438 0 1 60 0 188 77 1 5 17 5 792 81 154 235 1027   ศัลยกรรม   360 0 1 40 0 179 90 0 2 9 5 686 75 155 230 916   ศัลยกรรม   390 0 0 45 0 166 60 0 9 15 5 690 74 154 228 918   ศัลยกรรม   534 0 2 35 0 209 119 0 14 17 8 938 86 165 251 1189   ศัลยกรรม   507 0 2 51 0 237 84 0 8 26 7 922 89 135 224 1146   ศัลยกรรม   463 0 2 32 0 180 87 0 20 18 1 803 69 123 192 995   ศัลยกรรม   451 0 2 55 0 154 110 0 12 27 5 816 86 162 248 1064  
  ออร์โธฯ   99 0 0 14 0 43 13 0 0 1 5 175 13 47 60 235   ออร์โธฯ   88 0 0 9 0 40 16 0 0 1 4 158 13 58 71 229   ออร์โธฯ   80 0 0 27 0 49 15 0 0 1 7 179 16 44 60 239   ออร์โธฯ   81 0 0 4 0 51 5 0 0 11 3 155 15 44 59 214   ออร์โธฯ   94 0 0 7 0 38 9 0 0 5 4 157 22 50 72 229   ออร์โธฯ   90 77 0 13 0 37 18 0 0 0 3 238 24 38 62 300   ออร์โธฯ   99 0 0 11 0 32 7 0 0 4 3 156 21 35 56 212   ออร์โธฯ   69 0 0 3 0 40 13 0 0 3 4 132 17 45 62 194   ออร์โธฯ   100 0 0 11 0 36 14 0 0 1 0 162 19 40 59 221   ออร์โธฯ   102 0 0 10 0 39 12 0 0 4 1 168 10 51 61 229   ออร์โธฯ   105 0 0 13 0 48 13 0 0 3 5 187 12 49 61 248   ออร์โธฯ   105 0 0 9 0 30 17 0 0 2 5 168 14 50 64 232  
  จักษุ   126 97 0 74 43 24 0 29 0 0 24 417 7 19 26 443   จักษุ   137 89 0 58 57 17 0 36 0 0 28 422 9 20 29 451   จักษุ   125 96 0 62 69 17 2 36 0 0 35 442 4 19 23 465   จักษุ   100 71 0 59 53 21 0 28 0 0 26 358 3 19 22 380   จักษุ   108 77 0 67 57 25 0 28 0 0 37 399 6 20 26 425   จักษุ   113 11 0 69 68 27 0 29 0 0 26 343 0 13 13 356   จักษุ   89 79 0 74 58 34 0 25 0 0 31 390 5 25 30 420   จักษุ   150 84 0 89 69 37 1 36 0 0 39 505 2 21 23 528   จักษุ   134 82 0 65 98 42 0 36 0 0 23 480 0 18 18 498   จักษุ   142 94 0 68 136 30 1 31 0 0 36 538 4 27 31 569   จักษุ   138 92 0 69 79 33 0 47 0 0 40 498 7 32 39 537   จักษุ   120 84 0 51 102 56 1 41 0 1 29 485 4 14 18 503  
  หู คอ จมูก   67 10 0 28 2 23 119 14 0 0 14 277 7 8 15 292   หู คอ จมูก   66 7 0 27 2 33 65 1 0 0 8 209 7 3 10 219   หู คอ จมูก   60 9 0 33 0 35 92 0 0 0 21 250 9 10 19 269   หู คอ จมูก   61 5 0 30 1 34 79 2 0 0 24 236 9 6 15 251   หู คอ จมูก   78 4 0 18 1 30 97 14 0 2 27 271 9 7 16 287   หู คอ จมูก   77 0 0 16 2 40 145 0 1 0 19 300 15 12 27 327   หู คอ จมูก   62 8 0 22 1 27 100 14 0 2 26 262 12 8 20 282   หู คอ จมูก   59 7 0 13 4 22 99 15 0 0 32 251 10 7 17 268   หู คอ จมูก   74 5 0 17 8 27 91 17 0 2 11 252 10 8 18 270   หู คอ จมูก   90 10 0 12 5 37 102 6 1 1 44 308 18 13 31 339   หู คอ จมูก   74 9 0 22 4 27 53 8 0 0 24 221 11 6 17 238   หู คอ จมูก   64 3 0 26 2 21 88 14 3 0 23 244 7 9 16 260  
  สูติ-นรีเวช สูติกรรม 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 35 44 79 99   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 11 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 41 50 91 105   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 25 29 47 76 101   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 21 34 54 88 109   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 17 50 50 100 117   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 18 0 0 5 0 0 32 0 0 0 0 55 30 43 73 128   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16 33 54 87 103   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 41 63 104 124   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 53 58 111 125   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 42 73 115 129   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 44 61 105 121   สูติ-นรีเวช สูติกรรม 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18 37 58 95 113  
    นรีเวช 76 0 0 11 0 7 31 0 0 6 20 151 4 6 10 161     นรีเวช 68 0 0 20 0 4 29 0 0 11 22 154 6 6 12 166     นรีเวช 71 0 0 26 0 6 25 0 0 7 32 167 6 3 9 176     นรีเวช 65 0 0 16 0 4 20 0 0 8 21 134 3 8 11 145     นรีเวช 60 0 0 18 0 3 22 0 0 5 21 129 11 7 18 147     นรีเวช 70 0 0 14 0 10 0 0 0 8 23 125 0 7 7 132     นรีเวช 62 0 0 28 0 6 25 0 0 7 18 146 8 11 19 165     นรีเวช 65 0 0 12 0 6 19 0 0 12 21 135 13 6 19 154     นรีเวช 84 0 0 20 0 8 30 0 0 6 24 172 8 5 13 185     นรีเวช 67 0 0 35 0 3 26 0 0 10 22 163 7 4 11 174     นรีเวช 82 0 0 17 0 7 19 1 0 9 26 161 3 5 8 169     นรีเวช 81 0 0 13 0 8 21 0 0 8 24 155 7 8 15 170  
    ทำหมัน 22 0 0 13 0 0 3 0 0 0 0 38 0 0 0 38     ทำหมัน 17 0 0 13 0 0 3 0 0 0 0 33 0 0 0 33     ทำหมัน 21 0 0 9 0 0 5 0 0 0 0 35 0 0 0 35     ทำหมัน 30 0 0 14 0 0 7 0 0 0 0 51 0 0 0 51     ทำหมัน 23 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 38 0 0 0 38     ทำหมัน 22 0 0 12 0 0 4 0 0 0 1 39 0 0 0 39     ทำหมัน 20 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 32 0 0 0 32     ทำหมัน 24 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 33 0 0 0 33     ทำหมัน 28 0 0 10 0 0 6 0 0 0 0 44 0 0 0 44     ทำหมัน 31 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 45 0 0 0 45     ทำหมัน 14 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 22 0 0 0 22     ทำหมัน 25 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 35 0 0 0 35  
  ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  
    ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 4     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1     ผิวหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
  GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2   GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  รวม 909 107 0 191 45 271 267 43 2 25 70 1,930 156 296 452 2,382   รวม 825 96 1 198 59 243 217 37 6 28 67 1,777 149 298 447 2,224   รวม 836 105 0 235 69 301 229 36 10 25 101 1,947 132 276 408 2,355   รวม 734 76 0 182 54 319 195 31 16 41 79 1,727 127 297 424 2,151   รวม 772 81 3 182 58 249 217 42 10 30 96 1,740 166 318 484 2,224   รวม 828 88 1 189 70 303 276 30 9 25 77 1,896 150 267 417 2,313   รวม 706 87 2 188 59 278 223 39 2 22 83 1,689 154 288 442 2,131   รวม 775 91 1 170 73 273 195 51 10 30 101 1,770 157 296 453 2,223   รวม 967 87 2 159 106 324 260 53 15 26 66 2,065 176 294 470 2,535   รวม 952 104 2 184 141 349 232 37 9 41 110 2,161 170 303 473 2,634   รวม 892 101 3 155 83 297 178 56 20 30 96 1,911 146 276 422 2,333   รวม 863 87 3 163 104 271 239 55 15 38 86 1,924 155 301 456 2,380  
  หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,957 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,819 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,870 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,686 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,823 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,842 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,703 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,775 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 2,001 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 2,029 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,829 ราย   หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,900 ราย  
                    ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 425 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 405 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 485 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 465 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 401 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 471 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 428 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 448 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 534 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 605 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 504 ราย                     ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 480 ราย  
                    Laser ที่ OPD ตา  Laser ที่ OPDตา 185 ราย                     Laser ที่ OPD ตา  Laser ที่ OPDตา 208 ราย     Laser ที่ OPDตา 206 ราย     Laser ที่ OPDตา 192 ราย     Laser ที่ OPDตา 187 ราย     Laser ที่ OPDตา 214 ราย     Laser ที่ OPDตา 179 ราย     Laser ที่ OPDตา 221 ราย     Laser ที่ OPDตา 230 ราย     Laser ที่ OPDตา 235 ราย     Laser ที่ OPDตา 184 ราย     Laser ที่ OPDตา 192 ราย  
    รวม 2,567 ราย     รวม 2,432 ราย     รวม 2,561 ราย     รวม 2,343 ราย     รวม 2,411 ราย     รวม 2,527 ราย     รวม 2,310 ราย     รวม 2,444 ราย     รวม 2,765 ราย     รวม 2,869 ราย     รวม 2,517 ราย     รวม 2,572 ราย