สถิติการผ่าตัด เดือน มกราคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 63 0 1 17 0 93 10 0 0 10 2 196 20 39 59 255
  CVT 32 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 37 16 28 44 81
  Vascular 37 0 0 9 0 11 0 0 0 6 0 63 12 31 43 106
  Urology 74 0 0 11 0 2 83 0 0 0 6 176 1 3 4 180
  Neuro 20 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 26 11 21 32 58
  Plastic 35 0 0 2 0 26 0 0 1 0 0 64 3 6 9 73
  ศัลย์ฯเด็ก 33 0 0 10 0 3 2 0 0 1 0 49 10 16 26 75
  Trauma 8 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 17 8 21 29 46
  ESWL 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 131
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   433 0 1 55 0 145 95 0 1 21 8 759 81 165 246 1005
ออร์โธฯ   104 0 0 11 0 42 8 0 0 1 1 167 18 46 64 231
จักษุ   111 86 0 69 89 40 1 37 0 0 24 457 6 24 30 487
หู คอ จมูก   68 3 0 20 0 23 79 7 0 0 16 216 8 9 17 233
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 31 44 75 86
  นรีเวช 79 0 0 17 0 10 23 0 0 2 24 155 2 10 12 167
  ทำหมัน 21 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 30 0 0 0 30
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 826 89 1 181 89 261 207 44 1 24 73 1,796 146 298 444 2,240
  916 531 45
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,799 ราย
ห้องผ่าตัดเล็ก 441 ราย
Laser ที่ OPDตา 189 ราย
รวม 2,429 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือน กุมภาพันธ์ 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 77 0 0 14 0 93 5 0 0 7 4 200 22 35 57 257
  CVT 23 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 29 10 22 32 61
  Vascular 20 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 30 6 27 33 63
  Urology 56 0 0 4 0 2 84 0 0 0 2 148 1 1 2 150
  Neuro 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 14 28 42 64
  Plastic 21 0 0 2 0 21 0 0 3 0 0 47 1 3 4 51
  ศัลย์ฯเด็ก 16 0 0 6 0 3 6 0 0 0 0 31 13 8 21 52
  Trauma 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 9 17 26 34
  ESWL 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0 0 0 122
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   362 0 0 31 0 126 95 0 3 14 6 637 76 141 217 854
ออร์โธฯ   99 0 0 12 0 33 8 0 0 2 2 156 18 38 56 212
จักษุ   113 73 0 48 99 26 0 24 0 0 24 407 3 18 21 428
หู คอ จมูก   57 7 0 17 2 30 57 13 1 0 18 202 6 7 13 215
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 11 33 49 82 93
  นรีเวช 82 0 0 14 0 5 13 0 0 12 24 150 8 2 10 160
  ทำหมัน 21 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 742 80 0 128 101 221 173 37 4 28 74 1,588 144 255 399 1,987
822 450 41
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,581 ราย
ห้องผ่าตัดเล็ก 406 ราย
Laser ที่ OPDตา 173 ราย
รวม 2,160 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือน มีนาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 78 0 2 28 0 130 6 0 1 11 11 267 17 45 62 329
  CVT 32 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 42 13 29 42 84
  Vascular 54 0 0 25 0 3 0 0 0 7 0 89 7 17 24 113
  Urology 73 0 0 6 0 0 104 0 0 0 3 186 1 2 3 189
  Neuro 23 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 27 7 28 35 62
  Plastic 36 0 0 3 0 26 0 0 4 0 0 69 0 0 0 69
  ศัลย์ฯเด็ก 30 0 0 6 0 8 5 0 0 0 0 49 10 11 21 70
  Trauma 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 5 12 17 29
  ESWL 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 152
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   485 0 2 70 0 175 115 0 5 27 14 893 60 144 204 1097
ออร์โธฯ   119 0 0 18 0 52 12 0 0 8 0 209 19 55 74 283
จักษุ   124 80 0 71 112 49 0 42 0 0 37 515 2 21 23 538
หู คอ จมูก   81 9 0 21 7 22 92 18 1 0 29 280 7 9 16 296
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21 41 41 82 103
  นรีเวช 67 0 0 10 0 11 20 0 0 17 30 155 3 7 10 165
  ทำหมัน 24 0 0 10 0 0 4 0 0 0 0 38 0 0 0 38
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 919 89 2 202 119 311 243 60 8 52 110 2,115 132 277 409 2,524
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,995 ราย
ห้องผ่าตัดเล็ก 529 ราย
Laser ที่ OPDตา 198 ราย
รวม 2,722 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนเมษายน 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 74 0 2 20 0 115 4 0 0 15 10 240 8 39 47 287
  CVT 23 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 31 16 24 40 71
  Vascular 32 0 0 10 0 3 0 0 0 7 0 52 10 25 35 87
  Urology 12 0 0 7 0 2 96 0 0 0 2 119 3 0 3 122
  Neuro 22 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 25 17 19 36 61
  Plastic 46 0 0 6 0 37 0 0 18 0 0 107 0 1 1 108
  ศัลย์ฯเด็ก 37 0 0 8 0 12 10 0 0 1 0 68 0 13 13 81
  Trauma 10 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 13 12 7 19 32
  ESWL 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 132
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   388 0 2 54 0 172 110 0 18 29 14 787 66 128 194 981
ออร์โธฯ   89 0 0 6 0 41 9 0 0 5 4 154 18 60 78 232
จักษุ   108 73 0 51 111 22 0 33 0 0 28 426 2 32 34 460
หู คอ จมูก   70 4 0 12 0 18 35 15 0 1 29 184 4 9 13 197
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 32 59 91 111
  นรีเวช 69 0 0 21 0 3 21 0 0 9 26 149 10 14 24 173
  ทำหมัน 23 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 28 0 0 0 28
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 766 77 2 148 111 257 177 48 19 44 101 1,750 132 302 434 2,184
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,718 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 466 ราย
Laser ที่ OPDตา 180 ราย
รวม 2,364 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนพฤษภาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 62 0 1 26 0 106 3 0 1 8 13 220 16 64 80 300
  CVT 28 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 37 9 25 34 71
  Vascular 25 0 0 12 0 2 0 0 0 6 1 46 12 26 38 84
  Urology 57 0 0 5 0 2 70 0 0 0 2 136 1 0 1 137
  Neuro 16 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 20 16 17 33 53
  Plastic 37 0 0 3 0 30 0 0 16 0 0 86 0 2 2 88
  ศัลย์ฯเด็ก 30 0 0 4 0 6 7 0 0 0 0 47 13 15 28 75
  Trauma 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 11 13 24 31
  ESWL 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0 0 0 129
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   390 0 1 53 0 150 80 0 17 21 16 728 78 162 240 968
ออร์โธฯ   101 0 0 7 0 36 7 0 0 4 3 158 21 46 67 225
จักษุ   112 53 0 40 105 24 0 41 0 0 34 409 3 34 37 446
หู คอ จมูก   77 6 0 19 2 25 87 11 0 0 24 251 1 8 9 260
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 41 62 103 120
  นรีเวช 65 0 0 16 0 11 20 0 0 13 28 153 3 7 10 163
  ทำหมัน 32 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 45 0 0 0 45
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 4
GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 794 59 1 145 107 248 197 52 19 38 105 1,765 147 319 466 2,231
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,797 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 434 ราย
Laser ที่ OPDตา 175 ราย
รวม 2,406 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนมิถุนายน 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 86 0 2 14 0 114 5 0 2 10 11 244 25 52 77 321
  CVT 31 0 0 1 0 1 0 0 0 4 1 38 13 29 42 80
  Vascular 42 0 0 7 0 11 0 0 0 2 1 63 9 19 28 91
  Urology 81 0 0 7 0 4 109 0 0 0 2 203 0 2 2 205
  Neuro 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23 13 20 33 56
  Plastic 38 0 0 3 0 30 0 0 10 0 0 81 0 1 1 82
  ศัลย์ฯเด็ก 20 0 0 11 0 7 16 0 0 0 0 54 6 13 19 73
  Trauma 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 8 12 18
  ESWL 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 162
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   487 0 2 44 0 168 130 0 12 16 15 874 70 144 214 1,088
ออร์โธฯ   120 0 0 8 0 58 12 0 0 4 2 204 13 49 62 266
จักษุ   150 83 0 61 111 34 1 52 0 0 31 523 2 18 20 543
หู คอ จมูก   61 15 0 38 3 23 80 14 0 1 20 255 6 9 15 270
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 30 62 92 116
  นรีเวช 74 0 0 9 0 5 23 0 0 12 23 146 4 10 14 160
  ทำหมัน 31 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 47 0 0 0 47
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 946 98 3 176 114 289 247 66 13 33 91 2,076 125 292 417 2,493
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,976 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 517 ราย
Laser ที่ OPDตา 215 ราย
รวม 2,708 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนกรกฎาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 82 0 3 30 0 127 3 0 0 9 7 261 14 55 69 330
  CVT 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 32 16 29 45 77
  Vascular 35 0 0 9 0 17 10 0 0 3 0 74 10 18 28 102
  Urology 43 0 0 8 0 2 67 0 0 0 5 125 1 5 6 131
  Neuro 19 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 23 10 21 31 54
  Plastic 30 0 0 3 0 21 0 0 8 0 0 62 1 2 3 65
  ศัลย์ฯเด็ก 21 0 0 5 0 2 8 0 0 0 0 36 11 11 22 58
  Trauma 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 7 18 25 33
  ESWL 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 137
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   397 0 3 59 0 172 88 0 8 18 13 758 70 159 229 987
ออร์โธฯ   91 0 0 10 0 49 11 0 0 6 1 168 11 46 57 225
จักษุ   104 75 0 43 77 22 0 25 0 0 22 368 8 16 24 392
หู คอ จมูก   73 7 0 20 0 20 86 21 0 0 15 242 4 10 14 256
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 50 75 125 153
  นรีเวช 72 0 0 12 0 5 27 0 0 8 29 153 4 9 13 166
  ทำหมัน 38 0 0 7 0 0 2 0 0 0 1 48 0 0 0 48
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 802 82 3 151 77 272 214 46 8 32 82 1,769 147 315 462 2,231
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,789 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 442 ราย
Laser ที่ OPDตา 175 ราย
รวม 2,406 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนสิงหาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 63 0 3 7 0 119 4 0 0 3 12 211 22 64 86 297
  CVT 19 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 23 14 29 43 66
  Vascular 26 0 0 2 0 16 0 0 0 4 1 49 12 13 25 74
  Urology 63 0 0 8 0 0 88 0 0 0 2 161 0 3 3 164
  Neuro 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 21 18 39 55
  Plastic 26 0 0 2 0 10 0 0 2 0 0 40 0 0 0 40
  ศัลย์ฯเด็ก 23 0 0 4 0 4 6 0 0 0 0 37 6 5 11 48
  Trauma 2 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 7 14 16 30 37
  ESWL 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 137
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   373 0 3 25 0 154 98 0 2 11 15 681 89 148 237 918
ออร์โธฯ   105 0 0 9 76 36 7 0 0 5 6 244 25 50 75 319
จักษุ   110 76 0 50 5 48 0 27 0 1 30 347 7 27 34 381
หู คอ จมูก   49 5 0 13 0 29 49 14 0 0 24 183 6 5 11 194
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 20 45 68 113 133
  นรีเวช 61 0 0 8 0 9 23 0 0 13 37 151 5 7 12 163
  ทำหมัน 35 0 0 9 0 0 4 0 0 0 0 48 0 0 0 48
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
รวม 751 81 3 115 81 279 181 41 2 30 113 1,677 177 305 482 2,159
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,713 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 446 ราย
Laser ที่ OPDตา 164 ราย
รวม 2,323 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนกันยายน 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 62 0 6 30 0 136 0 0 1 9 13 257 18 35 53 310
  CVT 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 35 18 30 48 83
  Vascular 53 0 0 2 0 11 5 0 0 3 0 74 10 18 28 102
  Urology 77 0 0 7 0 1 103 0 0 0 2 190 2 2 4 194
  Neuro 23 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 31 14 24 38 69
  Plastic 32 0 0 4 0 25 0 0 7 0 0 68 2 4 6 74
  ศัลย์ฯเด็ก 22 0 0 9 0 5 10 0 0 1 0 47 9 15 24 71
  Trauma 6 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 13 6 8 14 27
  ESWL 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 161
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   466 0 6 60 0 185 118 0 8 18 15 876 79 136 215 1091
ออร์โธฯ   107 0 0 21 0 48 11 0 0 11 5 203 15 52 67 270
จักษุ   131 88 0 46 105 41 0 38 0 0 20 469 3 19 22 491
หู คอ จมูก   68 7 0 19 3 32 100 18 0 0 21 268 10 13 23 291
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 21 52 68 120 141
  นรีเวช 82 0 0 6 0 6 36 0 0 13 31 174 3 8 11 185
  ทำหมัน 32 0 0 9 0 0 7 0 0 0 0 48 0 0 0 48
ทันตกรรม   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Peritoneoscope 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 906 95 8 162 108 313 272 56 8 42 93 2,063 162 296 458 2,521
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,989 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 532 ราย
Laser ที่ OPDตา 201 ราย
รวม 2,722 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนตุลาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 89 0 3 12 0 129 4 0 0 14 19 270 19 41 60 330
  CVT 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 30 16 34 50 80
  Vascular 46 0 0 8 0 11 0 0 0 2 0 67 12 5 17 84
  Urology 73 0 0 7 0 1 65 0 0 0 5 151 1 1 2 153
  Neuro 23 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 25 9 24 33 58
  Plastic 38 0 0 6 0 18 0 1 3 0 0 66 1 1 2 68
  ศัลย์ฯเด็ก 32 0 0 8 0 7 7 0 0 0 0 54 9 11 20 74
  Trauma 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 7 15 21
  ESWL 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 0 0 0 148
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   483 0 3 42 0 167 76 1 3 17 25 817 75 124 199 1016
ออร์โธฯ   105 0 0 7 0 44 7 0 0 8 6 177 20 57 77 254
จักษุ   136 91 0 65 105 23 0 31 0 0 34 485 5 36 41 526
หู คอ จมูก   74 10 0 35 0 33 86 8 0 0 17 263 5 6 11 274
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 26 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 33 52 74 126 159
  นรีเวช 77 0 0 9 0 5 32 0 0 19 33 175 3 7 10 185
  ทำหมัน 28 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 34 0 0 0 34
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
GP+PCU   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
รวม 929 101 3 169 105 276 203 40 3 44 115 1,988 160 304 464 2,452
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,964 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 488 ราย
Laser ที่ OPDตา 214 ราย
รวม 2,666 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนพฤศจิกายน 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 73 0 3 20 0 141 1 0 2 11 7 258 27 33 60 318
  CVT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 31 14 24 38 69
  Vascular 39 0 1 9 0 6 0 0 0 5 0 60 15 21 36 96
  Urology 68 0 0 11 0 2 64 0 0 4 0 149 1 3 4 153
  Neuro 22 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 27 3 11 14 41
  Plastic 30 0 0 2 0 40 0 0 4 0 0 76 4 1 5 81
  ศัลย์ฯเด็ก 28 0 0 13 0 0 7 0 0 0 0 48 9 13 22 70
  Trauma 6 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 11 9 21 30 41
  ESWL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Stereotactic 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150
ศัลยกรรม   442 0 4 63 0 191 72 0 6 25 7 810 82 127 209 1019
ออร์โธฯ   104 0 0 13 0 64 13 0 0 5 5 204 18 40 58 262
จักษุ   147 81 0 52 117 37 0 42 0 0 41 517 4 14 18 535
หู คอ จมูก   68 11 0 36 5 28 48 10 0 0 19 225 7 10 17 242
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 55 73 128 157
  นรีเวช 88 0 0 8 0 4 30 0 0 16 35 181 6 10 16 197
  ทำหมัน 39 0 0 10 0 0 1 0 0 0 1 51 0 0 0 51
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 916 92 4 182 122 325 164 52 6 46 109 2,018 172 274 446 2,464
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,915 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 549 ราย
Laser ที่ OPDตา 189 ราย
รวม 2,653 ราย
สถิติการผ่าตัด เดือนธันวาคม 2552
ภาควิชา Elective Emergency  
ในเวลา นอกเวลา   รวม ในเวลา นอกเวลา รวม รวม
ใหญ่     เล็ก     Endoscope Laser Private1 ทั้งหมด
OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ DSC Minor OR ใหญ่ Minor    
ศัลยกรรม ทั่วไป 86 0 1 33 0 132 5 0 0 10 11 278 15 51 66 344
  CVT 28 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 34 9 29 38 72
  Vascular 77 0 0 9 0 13 0 0 0 4 1 104 11 27 38 142
  Urology 81 0 0 5 0 6 95 0 0 0 3 190 0 2 2 192
  Neuro 30 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 37 9 28 37 74
  Plastic 34 0 0 3 0 24 0 0 7 0 0 68 0 3 3 71
  ศัลย์ฯเด็ก 30 0 0 8 0 6 5 0 0 0 0 49 3 22 25 74
  Trauma 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 9 17 26 34
  ESWL 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0 141
  Stereotactic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศัลยกรรม   512 0 1 66 0 185 105 0 7 17 16 909 56 179 235 1144
ออร์โธฯ   108 0 0 18 0 47 13 0 0 7 3 196 11 62 73 269
จักษุ   99 77 0 57 93 27 1 28 0 0 30 412 2 19 21 433
หู คอ จมูก   51 5 0 22 1 39 82 11 0 0 19 230 9 10 19 249
สูติ-นรีเวช สูติกรรม 26 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 29 56 75 131 160
  นรีเวช 67 0 0 6 0 8 11 0 0 11 34 137 13 7 20 157
  ทำหมัน 38 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 45
ทันตกรรม   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุรกรรม อายุรกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Peritoneoscope 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ผิวหนัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP+PCU   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 901 82 1 175 94 307 216 39 7 35 102 1,959 147 352 499 2,458
หมายเหตุ  ห้องผ่าตัดใหญ่ 1,967 ราย
                  ห้องผ่าตัดเล็ก           ห้องผ่าตัดเล็ก 491 ราย
Laser ที่ OPDตา 226 ราย
รวม 2,684 ราย