จำนวนทารกที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2561
เดือน ทารกเกิดมีชีพ ทารกเกิดไร้ชีพ รวม เด็กอ่อนถึงแก่กรรม รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ไม่ทราบเพศ ชาย หญิง
มกราคม 149 127 2 0 0 278 0 1 1
กุมภาพันธ์ 151 133 3 0 0 287 2 3 5
มีนาคม 155 117 2 2 1 277 1 1 2
เมษายน 130 142 1 0 0 273 2 0 2
พฤษภาคม 150 129 0 1 0 280 1 1 2
มิถุนายน 147 126 0 2 0 275 0 2 2
กรกฎาคม 128 128 1 1 0 258 1 1 2
สิงหาคม 155 129 0 0 0 284 0 2 2
กันยายน 127 143 2 1 0 273 1 1 2
ตุลาคม 148 155 1 5 0 309 1 1 2
พฤศจิกายน 162 123 2 0 0 287 1 1 2
ธันวาคม 141 168 0 3 0 312 0 0 0
รวม 1,743 1,620 14 15 1 3,393 10 14 24
หมายเหตุ เด็กอ่อนถึงแก่กรรม หมายถึงเด็กที่คลอดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ แล้วเสียชีวิตภายใน 28 วัน