จำนวนผู้ป่วยใน (Discharge) จำนวนตามภาควิชาและหอผู้ป่วย ประจำเดือน เมษายน 2565
หอผู้ป่วย/ภาควิขา อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติ-นรีเวชวิทยา กุมารเวชวิทยา โสต ศอ นาสิกวิทยา จักษุวิทยา ศัลย์ออร์โธปิดิกซ์ จิตเวชศาสตร์ รังสีวิทยา พรีเมี่ยม เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว วิสัญญีวิทยา รวม
OR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ห้องคลอด 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CCU 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
M.I.C.U. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N.M.C.U. 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
N.I.C.U 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
P.I.C.U 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PMCU 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
R.C.U 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
S.I.C.U. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
S.R.C.U 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CVT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Post cacth 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
อุบัติเหตุ 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
เด็ก 1 0 1 0 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 63
เด็ก 2 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
พิเศษเด็ก 0 2 0 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ศัลยกรรมเด็ก 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ศัลยกรรมชาย 1 0 73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 74
ศัลยกรรมชาย 2 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
ศัลยกรรมหญิง 3 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
ศัลยกรรมประสาท 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
อายุรกรรมชาย 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
อายุรกรรมชาย 2 97 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
อายุกรรมหญิง 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
จิตเวช 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
ตา 1 0 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 142
หู คอ จมูก 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 80
ออร์โธฯ ชาย 5 1 0 0 0 0 64 0 0 0 3 0 0 73
ออร์โธฯ หญิง 0 0 0 0 0 0 84 0 0 0 2 0 0 86
สูติกรรม 4 0 54 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
พิเศษสูติกรรม 0 0 101 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
นรีเวช 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
พิเศษนรีเวช 0 0 69 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
พิเศษเฉลิมพระบารมี  7 0 71 0 0 12 57 0 0 0 0 0 0 0 140
พิเศษเฉลิมพระบารมี  8 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
พิเศษเฉลิมพระบารมี  9 71 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
พิเศษเฉลิมพระบารมี 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
พิเศษเฉลิมพระบารมี 11 0 41 45 29 1 11 0 0 0 0 0 0 0 127
พิเศษเฉลิมพระบารมี 12 1 27 13 10 1 13 2 0 1 0 0 0 0 68
รัตนชีวรักษ์ 9 26 9 2 0 1 0 0 0 2 20 0 0 0 60
รัตนชีวรักษ์ 10 2 40 15 0 13 0 0 0 0 18 0 0 0 88
รัตนชีวรักษ์ 11 20 1 0 0 2 95 26 0 0 0 0 0 0 144
ไอโอดีน-131 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
ไฟไหม้และน้ำร้วนลวก 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
แยกโรคติดเชื้อ 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
P.U.I. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
แยกโรคติดเชื้อ 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COHORT WARD 32 11 29 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 75
แยกโรคติดเชื้อ 4 22 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
แยกโรคติดเชื้อ 5 0 3 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
รวม 742 733 423 410 117 319 176 11 13 38 5 0 0 2987