รายงานผู้ป่วยฉุกเฉิน

ประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำปี พ.ศ. 2555

ประจำปี พ.ศ. 2554

ประจำปี พ.ศ. 2553

ประจำปี พ.ศ. 2552

ประจำปี พ.ศ. 2551

ประจำปี พ.ศ. 2550

ประจำปี พ.ศ. 2549

ประจำปี พ.ศ. 2548

 

รายงานอุบัติเหตุ

ประจำปี พ.ศ. 2556

ประจำปี พ.ศ. 2555

ประจำปี พ.ศ. 2554

ประจำปี พ.ศ. 2553

ประจำปี พ.ศ. 2552

ประจำปี พ.ศ. 2551

ประจำปี พ.ศ. 2550

ประจำปี พ.ศ. 2549

ประจำปี พ.ศ. 2548

 

สถิติผู้ป่วย

ประจำปี พ.ศ. 2557

  ประจำปี พ.ศ. 2556

 ประจำปี พ.ศ. 2555

  ประจำปี พ.ศ. 2554

 ประจำปี พ.ศ. 2553

  ประจำปี พ.ศ. 2552

  ประจำปี พ.ศ. 2551

  ประจำปี พ.ศ. 2550

  ประจำปี พ.ศ. 2549

  ประจำปี พ.ศ. 2548