..ยินดีต้อนรับ..

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร

 

 

SONGKLANAGARIND HOSPITAL

 

 

 

 

 

ระบบ Login การ Download ผลการตอบ Refer

   USERNAME  :

  PASSWORD:

                                                                                

SONGKLANAGARIND HOSPITAL

Arr Left
Arr Right

---------------------------------------------------------------------

ติดต่อเจ้าหน้าที่

น.ส.หนึ่งฤทัย เย็นนิกร หน่วยเวชสถิติ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ 074-451054

E-mail:nrungruthai@hotmail.com

Email:yneungru@medicine.psu.ac.th