ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมนูหลัก
 

 
บริการของมหาวิทยาลัยฯ
 
เว็บมหาวิทยาลัย
Virtual Classroom
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลงานวิจัย
 
การให้บริการคลินิกพิเศษ ...
 

 

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  1. การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
    สถานที่ ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ ชั้น 3 รพ.สงขลานครินทร์
บริการทุกวันราชการ เวลา 11.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 074-451205
  2. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด
    สถานที่ ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ ชั้น 3 รพ.สงขลานครินทร์
บริการทุกวันราชการ เวลา 11.00-16.00 น.
กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า
โทรศัพท์ 074-451205
  3. การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
    สถานที่ ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ ชั้น 3 รพ.สงขลานครินทร์
บริการทุกวันราชการ เวลา 11.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 074-451205

หน่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
  1. การบริการด้วยคอลโปสโคป (ส่องกล้องช่องคลอดตรวจปากมดลูก)
    สถานที่บริการ คลินิกคอลโปรสโคป ชั้น 3 ตึก 8 ชั้น (หน้าห้องคลอด)
เบอร์โทรศัพท์ 074-451207
เวลาทำการ บริการทุกวันราชการ เวลา 9.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันศุกร์
  2. บริการด้วยการจี้ความเย็น
    สถานที่บริการ คลินิกคอลโปสโคป ชั้น 3 ตึก 8 ชั้น (หน้าห้องคลอด)
เบอร์โทรศัพท์ 074-451207
เวลาทำการ บริการทุกวันราชการ เวลา 13.30 – 15.00 น.
  3. บริการตรวจคลินิกมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี
    สถานที่บริการ คลินิกนรีเวช ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
เบอร์โทรศัพท์ 074-451764
เวลาทำการ บริการทุกวันราชการ เวลา 13.30 – 17.00 น.

หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  1. คลินิกวัยหมดระดู
    สถานที่บริการ คลินิกนรีเวช ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
เบอร์โทรศัพท์ 074-451764
เวลาทำการ บริการทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น.
  2. คลินิกมีบุตรยาก
    สถานที่บริการ คลินิกนรีเวชวิทยา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
เบอร์โทรศัพท์ 074-451764
เวลาทำการ บริการทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.
  3. คลินิกวางแผนครอบครัว
    3.1 การบริการ
สถานที่บริการ คลินิกนรีเวช ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
เบอร์โทรศัพท์ 074-451764
เวลาทำการ บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.
3.2 คลินิกพิเศษ
สถานที่บริการ คลินิกหน่วยงานแผนครอบครัว ชั้น 2 โรงพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 074-451340, 074-451341
เวลาทำการ บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.30 น.

 

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1201-3 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7442-9617 e-mail aampha@medicine.psu.ac.th