ประกาศใหม่
การพัฒนาตรวจสอบการชดใช้ทุน

(ตัวอย่างวิธีคิดของการชดใช้เงินของพยาบาลวิสัญญี)

หมายเหตุ::การคำนวณภาระงานชดใช้ทุนเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น
เพื่อความถูกต้องจะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง


ติดต่อ 1140-1144
Email: person@medicine.psu.ac.th

งานการเจ้าหน้าที่
ตึกบริหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์