ปฏิทินกิจกรรมกันยายน 2563


ID
หัวข้อ
เริ่มวันที่/เวลา
สิ้นสุด/เวลา


<< ก่อนหน้า


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893