ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน
ID
หัวข้อ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
72
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564
01 ก.ค. 2563
30 มิ.ย. 2564
69
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563
24 ก.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
70
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 
30 ก.ค. 2562
30 ส.ค. 2562
68
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
30 เม.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
67
รับสมัครแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม   ประจำปีการศึกอบรม พ.ศ. 2562 
25 เม.ย. 2562
28 มิ.ย. 2562
65
แผนงานฝึกอบรมสาขารังสีและมะเร็งวิทยา (CME) 
18 ธ.ค. 2561
31 พ.ค. 2562
63
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2562 
03 ก.ค. 2561
31 พ.ค. 2562
66
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
28 ม.ค. 2562
30 พ.ค. 2562
64
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 
01 ก.ย. 2561
01 ต.ค. 2561
62
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
01 พ.ค. 2561
25 ส.ค. 2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893