ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน
หัวข้อ :
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2563 

สามารถดูวิดิโอแนะนำคณะแพทยศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=QlcbX0GUr4A
วันที่เริ่ม:
24-07-2019
สิ้นสุดวันที่ :
31-12-2019
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2019-07-24 16:20:37
แก้ไข :
2019-11-11 14:35:12
ไฟล์แนบ :
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 63 - NEWS_20190724_162120.pdf  
   
โปสเตอร์รับสมัคร - NEWS_20190827_153017.jpg  
   
แบบประะเมินหน่วยตจวิทยา (ใบ recommend) - NEWS_20190913_111535.pdf  
   
คู่มือการรับสมัคร - NEWS_20191111_143555.pdf  
   
สถานที่ติดต่อ - NEWS_20191111_143611.pdf  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893