ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน
หัวข้อ :
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด :
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564 ได้ข้างท้ายนี้ 

ดูวิดิโอแนะนำคณะแพทยศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=QlcbX0GUr4A
วันที่เริ่ม:
01-07-2020
สิ้นสุดวันที่ :
30-06-2021
ผู้เพิ่ม :
50380 -
เพิ่ม :
2020-07-01 14:33:26
แก้ไข :
2020-07-01 14:34:02
ไฟล์แนบ :
ดาวน์โหลดใบสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2564 - NEWS_20200701_143431.pdf  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893