ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ID
หัวข้อ
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
186
ตารางหมุนเวียน ปี 2563
01 เม.ย. 2563
31 พ.ค. 2564
185
การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2563
18 ก.พ. 2563
02 เม.ย. 2563
184
ใบลาหยุดเรียนรายวิชาส่วนกลาง
11 ก.ย. 2562
31 มี.ค. 2563
183
ดาวน์โหลดห์แบบฟอร์มข้อมูลโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ เครือข่ายที่ 6
27 ส.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
182
แจ้งผลการจับฉลากห้องพักของแพทย์ประจำบ้าน/Fellow ใหม่ ประจำปี 2562 
21 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2562
176
ปฏิทินประชุมคณะกรรมการฝึกอบรมหลังปริญญา ปี พ.ศ. 2562
01 ม.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
175
การจัดทำสารนิพนธ์รูปแบบใหม่ 
01 ธ.ค. 2561
31 ธ.ค. 2562
169
คำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษาปัญหา แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน 
01 มิ.ย. 2561
31 ธ.ค. 2562
168
แนวปฏิบัติการบันทึกภาพ/เสียง ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
18 มิ.ย. 2561
31 ธ.ค. 2562
167
มาตรการการควบคุมการแต่งกายของแพทย์ใ้ทุนและแพทย์ประจำบ้านที่ออกโดยคณะฯ 
18 มิ.ย. 2561
31 ธ.ค. 2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893