ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
ตารางหมุนเวียน ปี 2563
รายละเอียด :
ประกาศ ตารางหมุนเวียน ปี 2563
ดังเอกสารที่ได้แนบมาด้วยนี้
วันที่เริ่ม:
01-04-2020
สิ้นสุดวันที่ :
31-05-2021
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2020-04-02 12:25:44
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
ตารางหมุนเวียน2563 - NEWS_20200402_122608.pdf  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893