ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
ดาวน์โหลดห์แบบฟอร์มข้อมูลโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ เครือข่ายที่ 6 ปี 2563
รายละเอียด :
ดาวน์โหลดห์แบบฟอร์มข้อมูลโครงการเพิ่มพูนทักษะฯ เครือข่ายที่ 6  ปี 2563

ตามเอกสารแนบ
วันที่เริ่ม:
01-09-2020
สิ้นสุดวันที่ :
31-12-2020
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2020-09-01 11:03:47
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มแพทย์เพิ่มพูนทักษะปี2563 - NEWS_20200901_110447.doc  
   


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893