ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
ประเมินความประเมินต่อการจัดการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด :
ประเมินความประเมินต่อการจัดการเรียนการสอนของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชา ประจำปีการศึกษา 2563 

https://assess.medicine.psu.ac.th/intern.php
วันที่เริ่ม:
12-01-2021
สิ้นสุดวันที่ :
31-12-2022
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2021-01-12 10:34:10
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
ไม่มีไฟล์แนบ


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893