ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ :
ประเมินการจัดการเรียนการสอนในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 6 
รายละเอียด :
ประเมินการจัดการเรียนการสอนในโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที่ 6 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWRuqnVOqFJiQb318UXRVJZQ8Bp5DXHNTz6qKA4Zrnvfi0tQ/viewform
วันที่เริ่ม:
12-01-2021
สิ้นสุดวันที่ :
31-12-2021
ผู้เพิ่ม :
45759 -
เพิ่ม :
2021-01-12 10:35:46
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
ไฟล์แนบ :
ไม่มีไฟล์แนบ


หน่วยการศึกษาหลังปริญญาและภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0 – 7445 – 1542 โทรสาร : 0 – 7442 – 9893