.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....
หน่วยงาน

 

ปีงบประมาณ 2551
ฟอร์มกพร. 4.3.1-4.3.4 ปี 51(ภาค,หน่วย)

ปีงบประมาณ 2550

รายงาน กพร.ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ 4.3.1-4.3.3) ปีงบประมาณ 2550

ภาควิชา
ข้อมูล ณ วันที่
  1.ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 ต.ค. 50
3 ต.ค.50)
27 กย.50
16 ตค.50
10 ตค.50
27 กย.50
12 ตค.50
เม.ย.50
เม.ย.50
5 ตค.50

สรุปรายงานกพร.4.3.1-4.3.3(12เดือน)
******แบบฟอร์มรายงานผล กพร. ประจำปีงบประมาณ 2550******