.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ปี 2550-2554

- รายชื่อคณะทำงาน

- ตารางการดำเนินงาน

หน่วยงาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ ปี 2550-2554

 

 

รายงานการประชุม
ครั้งที่
ด้านวิจัย
ด้านบริการรักษาพยาบาล

เอกสารประกอบการประชุม / เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลจากการสัมมนาคณะกรรมการคณะ วันที่ 8-10 ตค.48 ณ อมารี รีสอร์ท จ.ตรัง