กลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์

               ปีงบประมาณ 2556 - 2559


วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์คณะแพทย์ฯปี 56-59 ทบทวน 2 ปี (ฉบับเพิ่มเติม มิ.ย.57)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทย์ฯปี 56-59(สัมมนา 23-24 มีค.56) ฉบับเต็ม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทย์ ปี 2556 - 2559

        - แผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์

   นโยบายท่านคณบด

คำัั่สั่่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การพัฒนาคณะแพทย์ฯ ปี 56-59

  บันทึกช่วยจำ

          - บ.ช่วยจำการพิจารณาด้านการเรียนการสอน(Undergraduate)(25 ตค.54)

          - บ.ช่วยจำการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 55-59(6 ธค.54)

          - บ.ช่วยจำพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 55-59(23 ธค.54)

          - บ.ช่วยจำพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 55-59(24,27 มค.55)

   เกณฑ์ OS world University Rankings

ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis

              - ด้านการเรียนการสอน Undergraduate

              - ด้านการเรียนการสอน Postgraduate

              - ด้านบริการรักษาพยาบาล

              - ด้านวิจัย

 

| หน่วยงานอื่น ๆ|

งานการเจ้าหน้าที่
หน่วยประกันคุณภาพ

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6