รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน

งบประมาณ(ครุภัณฑ์)      

แผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์         

             แผนกลยุทธ์คณะ
             KPIs คณะ

             KPIs ภาควิชา
             KPIs ทีมบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาสถานที่

              ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2551
          
      

             

 

Excellence Center

              ศูนย์อุบัติเหตุ
              ศูนย์โรคหัวใจ

              ศูนย์มะเร็ง

อื่น ๆ

             ประชุมค่าใช้จ่ายรายเดือน
             

 

 

.... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป งานนโยบายและแผนค่ะ .....

งานนโยบายและแผน websiteเดิม
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ Tel.074-451155-6