Sofa

Sofa

 

Sofa

Sofa

 

Sofa

You are here: Home

Risk

เอกสารคุณภาพ : ความเสี่ยง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Regional Forum

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum 6 - 8 พฤศจิกายน 2562

HA มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 (ฉบับปรับปรุง มค 2562)

KM

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ KM งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2562

 

RISK การทบทวนอุบัติการณ์ตามแนวทาง RCA ทุกลมหายใจ
RISK Songklanagarind PSG  2017

AHA เกณฑ์การประเมินสําหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า

 

คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

SPA

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 

คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 โครงการ กิจกรรมสะท้อนค่านิยม
- Customer Focus
- Quality Focus
- Team Work

 

 

แนะนำ ! หนังสือ TQA  
หลากหลาย
เรื่องราว
คลิ๊กเลยค่ะJoomlart