Sofa

Sofa

 

Sofa

Sofa

 

Sofa

You are here: Home

HA : มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5

 


Risk

เอกสารคุณภาพ: โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Forum

งานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum 6 - 8 พฤศจิกายน 2562

HA

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4

(ฉบับปรับปรุงมค 2562)

KM

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ KM งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2562

 

Risk


การทบทวนอุบัติการณ์ตามแนวทาง RCA ทุกลมหายใจ

Risk


Songklanagarind Patient Safety Goals Year 2017


AHA เกณฑ์การประเมินสําหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า

 

 

 

 

 

คู่มือการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

SPA

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 

คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ

ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่นี่ค่ะ

 

 

 โครงการกิจกรรมสะท้อนค่านิยม
- การมุ่งเน้นลูกค้า
- การมุ่งเน้นคุณภาพ
- การทำงานเป็นทีม

 

 

แนะนำ! หนังสือ TQA
หลากหลาย
เรื่องราวลิ๊กเลยค่ะJoomlart