หน่วยกิจกรรมบำบัด

Welcome To Southern Medical Rehabilitation Center

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

front-dad

 

knowledge

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

แผ่นพับให้ความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เรื่อง "โปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยตัดขาระดับเหนือเข่า(Above Knee Amputee Exercise Program)"

จัดทำโดย นางสาวผกาทิพย์  ชื่นโชคสันต์  นักกายภาพบำบัด