หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

รายชื่อเครื่องมือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้

ลำดับ เครื่องมือ ราคา
1 เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3,600.-/ครั้ง
2 เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน(Robotic Gait Training) 3,500.-/ครั้ง
3 เครื่องออกกำลังกายแบบไอโซไคเนติก(Isokinetic Dynamometer) 1,010.-/จุด
4 เครื่องเลียนแบบการทำงาน(Work Simulator) 1,010.-/ท่า
5 ชุดวัดและวิเคราะห์แรงกดเท้า(Pedar - X) 750./ครั้ง
6 เครื่องฝึกการทรงตัว(ฺฺBalance Training) 540.-/ครั้ง
7 เครื่องกระตุ้นการกลืน(VitalStim Therapy) 170.-/ครั้ง