หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เครื่องฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์

(Robotic Gait Training)

 
 

 

ใช้ในการฝึกเดินผู้ป่วยที่มีขาอ่อนแรงหรือเดินไม่ได้ มีสาเหตุจากพยาธิสภาพบริเวณสมองไขสันหลัง กล้ามเนื้อหรือความผิดปกติของกระดูก สามารถใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคปลายประสาทอักเสบ โรคไขสันหลังฝ่อ โรคข้อเสื่อมของรยางค์ส่วนล่าง โรคพาร์กินสัน โรคสมองพิการผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังและผู้ป่วยที่ใส่อุปกรณ์เทียม


อัตราค่าบริการ : 3,500 บาท/ครั้ง