หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เครื่องออกกำลังกายแบบไอโซไคเนติค

(Isokinetic Dynamometer)

 

Isokinetic Dynamometer

 

เครื่องสำหรับตรวจวิเคราะห์ ฝึกและฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกายสามารถวิเคราะห์และเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งพิมพ์ผลและทำรายงานได้


อัตราค่าบริการ : 1,010 บาท/จุด