หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว (Gait Analysis)


Gait Analysis

 

Gait Analysis

 

ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายรวมทั้งการประเมินและวิเคราะห์แรงกดที่เท้าและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และใช้ติดตามผลการรักษาโดยการบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวได้แบบทันที (Real Time) โดยใช้กล้องชนิดพิเศษที่มีความละเอียดในการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการ


อัตราค่าบริการ : 3,600 บาท/ครั้ง