หน่วยกิจกรรมบำบัด

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

เครื่องกระตุ้นการกลืน (Vitalstim Therapy)


ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อในการกลืน สำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องด้านการกลืน


อัตราค่าบริการ : 170 บาท/ครั้ง (ผู้ป่วยจะต้องจ่ายค่าแผ่นกระตุ้นการกลืนก่อนเข้ารับบริการจำนวน 1,230 บาท และไม่สามารถเบิกได้ทุกสิทธิ์)