หน่วยกิจกรรมบำบัด

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการภาคใต้

 

 

พันธกิจ

1. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 

2. ศึกษา วิจัย เทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง